Skip to content
Menu

På rätt plats

Syfte

Att skapa en modell för taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap där de som så önskar inkluderas och kan delta oavsett fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller ålder.

Mål

Att genom tillgängliggörande och erbjudande om taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet samt skapande av en mötesplats med föreläsningar och samtal om friskvårdande teman samt social gemenskap bidra till att höja livskvaliteten för målgruppen, äldre med funktionsnedsättning

Målgrupp

Äldre personer med funktionsnedsättning

Metod

Att genom taekwondo- och hapkidoinspirerarad fysisk aktivitet i form av individuellt anpassad träning i grupp, föreläsningar och samtal runt friskvårdande teman samt social samvaro skapa en ökad livskvalitet genom bättre fysisk och psykisk hälsa för äldre personer med funktionsnedsättning

Viktigaste aktiviteter

 • Individuellt anpassad och regelbunden fysisk träning i grupp. Träningen är taekwondo- och hapkidoinspirerad, instruktörsledd och skall vara i grupp för att skapa en känsla av grupptillhörighet. Individuella träningsprogram anpassade utifrån deltagarnas förutsättningar
 • I samband med ett träningstillfälle per vecka föreläsningar och gruppsamtal runt olika friskvårdande teman
 • Lättare måltid och fika
 • Social samvaro, tillgång till bastu och relax
 • Individuella utvecklingssamtal och coachning utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Projektets fyra grundstenar

 1. Taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet i form av individuellt anpassad träning
 2. Föreläsningar och temasamtal i friskvårdande ämnen
 3. Coachande uppföljningssamtal med ett lösningsfokuserat förhållningssätt
 4. Social samvaro, gemensam måltid och fika tillsammans

Samarbeten

 • PRO Skellefteå
 • Föreningen Attention
 • SISU
 • Sunnanå Utveckling
 • ABF
 • VLL
 • Skellefteå Kommun